Viessmann

Viessmann závody sú jedným z najvýznamnejším výrobcom vykurovacej techniky. Spoločnosť vedená v tretej generácii Dr. Martinom Viessmanom bola založená v roku 1917. Obrat spoločnosti Viessmann predstavuje cca. 1,7 miliardy Euro, zamestnáva 9 400 pracovníkov. 

S 24 závodmi pre výrobu príp. pre energetiku a veľké projekty v 11 krajinách, s predajnými aktivitami v 74 krajinách s 32 vlastnými spoločnosťami ako aj s 120 obchodnými zastúpeniami na celom svete je spoločnosť Viessmann zameraná skutočne medzinárodne. 55 percent obratu pripadá na export. 

Kompletná ponuka pre všetky nosiče energií a celý výkonový rozsah

Či už pre rodinné domy, bytové domy, priemyselné objekty, alebo centrálne zásobovanie teplom – Viessmann má pre každé použitie vhodné systémové riešenie výroby tepla pre všetky nosiče energií a s výkonom od 1,5 do 20 000 kW.

Ku kompletnej Viessmann ponuke partia stacionárne kotly s výkonom od 1,9 do 105 kW a nástenné kotly s výkonom od 3,8 do 6 600 kW ako aj kogeneračné zariadenia pre prevádzku na zemný plyn alebo bioplyn od 1,0 do 401 kWel prípadne od 6,0 do 549 kWth.

Ponuka regeneratívnych energických systémov zahŕňa termické solárne zariadenia s plochými alebo vákuovými kolektormi na ohrev pitnej vody, podporu vykurovania, chladenie budov, špeciálne kotly na tuhé palivo a spaľovacie zariadenia od 4 do 13 000 kW na kusové drevo, štiepku a peletky, tepelné čerpadlá od 1,5 do 2 000 kW na využitie tepla zo zeme, podzemnej vody alebo z okolitého vzduchu ako aj fotovoltické systémy. Popritom disponuje Viessmann kompletnou ponukou z oblasti biotechnológií od naprojektovania cez inžinierstvo až po manažment surovín a uvedenia do prevádzky. Takisto firma Viessmann ponúka svoje kogeneračné jednotky Vitobloc.

Komponenty regulačnej techniky a dátovej komunikácie sú takisto v našom programe ako aj systémové periférne zariadenia skladovania paliva až po radiátory a podlahové vykurovanie.

Činnosti a technológie

 • dodávka a montáž kotolní a vykurovacej techniky
 • spalinové výmenníky
 • chemické čistenie
 • termostatizácia a veregulovanie objektov
 • solárne systémy
 • projektovanie stavieb - technic. vybavenie stavieb
 • montáž a opravy plynových zariadení
 • montáž a opravy tlakových zariadení

Kontaktujte nás

 • potrebujete dodať a namontovať kotol?
 • potrebujete zrekonštruovať kotolňu?
 • chcete znížiť náklady na vykurovanie?
 • uvažujete o ohreve TÚV solárnou energiou?
 • máte neefektívnu vykurovaciu techniku?
 • sme profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami
 • poradíme Vám a zodpovieme Vaše otázky
 • stačí nám zavolať na  0905 987 242