Grundfos

Výroba a čerpadlá
Ročná produkcia viac ako 16 miliónov čerpacích jednotiek robí Grundfos jedným z popredných svetových výrobcov čerpadiel. Obehové čerpadlá pre vykurovanie a klimatizáciu a ďalšie odstredivé čerpadlá pre priemysel, dodávky vody, kanalizácie a dávkovanie sú hlavné produkty. Dnes je Grundfos najväčším svetovým výrobcom obehových čerpadiel, ktoré pokrývajú cca. 50% svetového trhu s týmito čerpadlami.

Okrem čerpadiel Grundfos vyrába štandardné a ponorné motory, rovnako ako state-of-the-art elektroniku pre sledovanie a riadenie čerpadla. Ďalšie produkty sú vyrábané v BioBooster a Lifelink divízií, ktoré sú súčasťou spoločnosti, nových podnikateľských aktivít. Grundfos tiež predstavil Blueflux, čo je nová technológia, ktorá zabezpečuje, že zariadenie je medzi absolútne najlepšími na trhu.

Grudfos v Dánsku
Hlavná časť aktivít v dánskych spoločnostiach Grundfos (DK Grundfos - Obchodná spoločnosť Grundfos A / S - Produkčná spoločnosť Grundfos a Holding A / S) sa odohráva v malom meste, Bjerringbro, kde spoločnosť bola založená v roku 1945. Okrem toho, Grundfos má zariadenia v Aalestrup a Arslev a Brøndby a Farum.

Grundfos vo svete
Skupina Grundfos je zastúpená viac ako 80 spoločnosťami vo viac ako 55 krajinách. Okrem toho sú výrobky Grundfos predávané vo veľkom počte krajín miestnymi distribútormi.

Vlastnícka štruktúra
Nadácia Poul Due Jensena bola založená ako nezávislá inštitúcia v roku 1975. Dnes Nadácia vlastní 86,7%, zamestnanci 2,0% a rodina zakladateľa 11,3% akcií v Grundfos Holding A/S. Cieľom nadácie je upevniť a rozšíriť ekonomické východisko pre ďalší rozvoj skupiny Grundfos. Kapitál a zisky nadácie sú určené výhradne pre ciele nadácie a zisky sa znova investujú do spoločností Grundfos.

Činnosti a technológie

 • dodávka a montáž kotolní a vykurovacej techniky
 • spalinové výmenníky
 • chemické čistenie
 • termostatizácia a veregulovanie objektov
 • solárne systémy
 • projektovanie stavieb - technic. vybavenie stavieb
 • montáž a opravy plynových zariadení
 • montáž a opravy tlakových zariadení

Kontaktujte nás

 • potrebujete dodať a namontovať kotol?
 • potrebujete zrekonštruovať kotolňu?
 • chcete znížiť náklady na vykurovanie?
 • uvažujete o ohreve TÚV solárnou energiou?
 • máte neefektívnu vykurovaciu techniku?
 • sme profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami
 • poradíme Vám a zodpovieme Vaše otázky
 • stačí nám zavolať na  0905 987 242