Loos / Bosch

LOOS INTERNATIONAL so svojou viac ako 140 ročnou špecializovanou priemyslovou výrobou kotlov Vám ponúka rozsiahle know-how a veľký technický náskok, vyplývajúci z dlhoročných skúseností. Inovácia a zodpovednosť, kvalita a kreativita – to sú merítka pre výrobný program a servisné služby.
LOOS INTERNATIONAL stavia „latku“ pre požiadavky nového tisícročia: kvalita a spoľahlivosť, ako základ dokonalej symbiózy ekonómie, ekológie a výkonu.

Bosch Industriekessel & Bosch KWK Systeme

Bosch Industriekessel und Bosch KWK Systeme sú časťou celosvetovo činnej skupiny Bosch. V oblasti obchodnej činnosti tepelnotechnických veľkoobjemových zariadení pokrývajú oba podniky takmer všetky požiadavky zákazníkov prostredníctvom ich energeticky efektívnych systémových riešení. Do polovice roku 2012 boli dané systémy predávané a distribuované pod značkami LOOS resp. KÖHLER & ZIEGLER. Teraz sme spojili naše sily a vystupujeme spoločne pod značkou Bosch.

Činnosti a technológie

 • dodávka a montáž kotolní a vykurovacej techniky
 • spalinové výmenníky
 • chemické čistenie
 • termostatizácia a veregulovanie objektov
 • solárne systémy
 • projektovanie stavieb - technic. vybavenie stavieb
 • montáž a opravy plynových zariadení
 • montáž a opravy tlakových zariadení

Kontaktujte nás

 • potrebujete dodať a namontovať kotol?
 • potrebujete zrekonštruovať kotolňu?
 • chcete znížiť náklady na vykurovanie?
 • uvažujete o ohreve TÚV solárnou energiou?
 • máte neefektívnu vykurovaciu techniku?
 • sme profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami
 • poradíme Vám a zodpovieme Vaše otázky
 • stačí nám zavolať na  0905 987 242