TREMEX s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá realizáciu kotolní a výmenníkových staníc, ekologickými a alternatívnymi zdrojmi vykurovania. Spoločnosť TREMEX s.r.o. je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24. 11. 1998 a je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 11257/R, so sídlom Veľký Kolačín 39, 018 51 Nová Dubnica.

Spoločnosť TREMEX s.r.o. je samostatnou právnickou osobou, ktorá hospodári samostatne a za svoju činnosť a záväzky ručí svojím majetkom. Spoločnosť je vlastníkom hnuteľného majetku.

Pre spoločnosť je hlavnou prioritou kvalita, spoľahlivosť, dodržanie terminov dodávky alebo realizácie a cena.

Spoločnosť je predajno - montážna organizácia. Každú zákazku rieši v rozsahu, ktorý vyhovuje zákazníkovi (od projektu, až po odovzdanie TI - SR). Zabezpečujeme taktiež záručný a pozáručný servis. Montážne práce vykonávame podľa STN a EN na základe oprávnení číslo: 040 INT 1999 PZ M, O AGL, h Bf, gl, h a číslo: 006 INT 2001 TZ M, O Aa3, a4, b1, b2, Ba1, b1, b2, d1, d2.

Činnosti a technológie

 • dodávka a montáž kotolní a vykurovacej techniky
 • spalinové výmenníky
 • chemické čistenie
 • termostatizácia a veregulovanie objektov
 • solárne systémy
 • projektovanie stavieb - technic. vybavenie stavieb
 • montáž a opravy plynových zariadení
 • montáž a opravy tlakových zariadení

Kontaktujte nás

 • potrebujete dodať a namontovať kotol?
 • potrebujete zrekonštruovať kotolňu?
 • chcete znížiť náklady na vykurovanie?
 • uvažujete o ohreve TÚV solárnou energiou?
 • máte neefektívnu vykurovaciu techniku?
 • sme profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami
 • poradíme Vám a zodpovieme Vaše otázky
 • stačí nám zavolať na  0905 987 242