Wilo

WILO SE je jedným z popredných výrobcov čerpadiel a čerpadlových systémov pre kúrenie, chladiacu a klimatizačnú techniku, zásobovanie vodou a odvod vody. Meno WILO je na celom svete synonymom tradície prvotriednej nemeckej kvality. Čerpadlá a čerpacie systémy pre vykurovanie, klimatizáciu, chladenie, zásovovanie vodou a prečerpávanie odpadových vôd sa používajú v komerčných budovách, v priemyselných závodoch ako aj v domácnostiach.

Od čerpadla k systému
Čerpadlá Wilo pre kúrenie, klimatizáciu, zásobovanie vodou a odpadovú vodu sa celosvetovo používajú v technike budov, vo výrobných a prevádzkových zariadeniach a v komunálnom zásobovaní. Wilo je na celom svete pojmom pre inžiniering s prvotriednou nemeckou tradíciou. V úzkom kontakte s používateľmi mnohoročné poznatky spôsobili prechod z čerpadiel na komplexné systémy. Tieto znalosti sú základom pre individuálne riešenia, ktoré sú orientované na požiadavky svojich zákazníkov. Nazýva sa to Pumpen Intelligenz.

Činnosti a technológie

 • dodávka a montáž kotolní a vykurovacej techniky
 • spalinové výmenníky
 • chemické čistenie
 • termostatizácia a veregulovanie objektov
 • solárne systémy
 • projektovanie stavieb - technic. vybavenie stavieb
 • montáž a opravy plynových zariadení
 • montáž a opravy tlakových zariadení

Kontaktujte nás

 • potrebujete dodať a namontovať kotol?
 • potrebujete zrekonštruovať kotolňu?
 • chcete znížiť náklady na vykurovanie?
 • uvažujete o ohreve TÚV solárnou energiou?
 • máte neefektívnu vykurovaciu techniku?
 • sme profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami
 • poradíme Vám a zodpovieme Vaše otázky
 • stačí nám zavolať na  0905 987 242