Činnosti

Naša spoločnosť zabezpečuje nasledovné činnosti:

 • montáž meracej a regulačnej techniky pre teplovodné, horúcovodné, parné kotle a výmenníkové stanice
 • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
 • projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika /plynové odberné zariadenie do výkonu 50 kW, vodovod, kanalizácia/
 • montáž a opravy tlakových zariadení dodávateľským spôsobom
 • montáž a opravy plynových zariadení dodávateľským spôsobom
 • vodoinštalatérstvo
 • kúrenárske práce
 • zámočníctvo
 • maliarske a natieračské práce
 • prípravné práce pre stavbu
 • interiérové a exteriérové úpravy stavieb
 • montáž sadrokartónu
 • izolatérstvo
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • sprostredkovanie predaja nehnuteľností
 • sprostredkovateľská činnosť
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností

Činnosti a technológie

 • dodávka a montáž kotolní a vykurovacej techniky
 • spalinové výmenníky
 • chemické čistenie
 • termostatizácia a veregulovanie objektov
 • solárne systémy
 • projektovanie stavieb - technic. vybavenie stavieb
 • montáž a opravy plynových zariadení
 • montáž a opravy tlakových zariadení

Kontaktujte nás

 • potrebujete dodať a namontovať kotol?
 • potrebujete zrekonštruovať kotolňu?
 • chcete znížiť náklady na vykurovanie?
 • uvažujete o ohreve TÚV solárnou energiou?
 • máte neefektívnu vykurovaciu techniku?
 • sme profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami
 • poradíme Vám a zodpovieme Vaše otázky
 • stačí nám zavolať na  0905 987 242